درمان پوست سر چرب

درمان پوست سر چرب

در پوست سر چرب (Scalp)، سبوم پس از تولید توسط غدد سباسه موجود در اطراف فولیکول مو، از طریق مجرای فولیکولی، به کف سر راه یافته و با ایجاد سد حفاظتی، علاوه بر حفظ آب پوست و نیز ایجاد نرمی در مو و پوست سر، در برابر آلودگی ها و عوامل مضر از پوست کف سر و موها محافظت می کند.

همچنین، ترشح میزان طبیعی سبوم از غدد سباسه پوست کف سر ،علاوه بر براق و درخشان نمودن مو، باعث می شود مو، چرب شده تا بتواند به صورت صاف و مستقیم به سمت بالا رشد کند . . .
اما اگر میزان ترشح سبوم از این غدد، از میزان طبیعی فراتر رود، موجب چرب شدن کف سر، ظاهر نامناسب مو و احساس ناراحتی در فرد شده و حتی ممکن است زمینه را برای ریزش مو، ایجاد التهاب و رشد قارچ و باکتری فراهم نموده و یا عوارضی همچون شوره سر را ایجاد نماید.

راه های پیشگیری از پوست سر چرب و مهار آن

افزایش میزان ترشح چربی معمولا در اثر افزایش هورمونهای جنسی به ویژه در سن بلوغ روی می دهد.

در این افراد، هورمون جنسی مردانه تستوسترون در اثر فعالیت آنزیم ۵-آلفاردوکتاز تبدیل به هورمون مردانه بسیار قوی DHT مي شود .سپس DHT با اتصال بر روي گیرنده های مخصوصش بر روی غدد سباسه، موجب ترشح بیش تر سبوم از اين غدد مي شود.

لذا برای رفع مشکل چربی کف سر پیشنهاد می شود از محصولات درموکازمتيك و تخصصی مراقبت از مو از جمله شامپو و نرم کننده های باکیفیت که حاوی ترکیبات در موکازمتیک مهار کننده ترشح چربی اضافی پوست سر می باشند، استفاده شود.

ترکیبات همچون زینک پی سی ای Zinc PCA)، با مهار آنزیم ۵-آلفاردوکتاز، میزان ترشح سبوم و چربی اضافی را کنترل می کنند.


مکانیزم ایجاد شوره سر با چربی پوست


١- ترشح سبوم اضافی در شوره چرب
یکی از مهم ترین دلایل ایجاد شوره، ترشح سبوم و چربی اضافی از غدد سباسه پوست کف سر است. پوست های مرده با اتصال به سبوم و چربی کف سر، تبدیل به قطعات پولک مانند سفید و قابل رویت به نام شوره (Dandruff) میشوند


البته باید توجه نمود که اگرچه شوره بیشتر در اثر ترشح زیاد چربی و در کف سر چرب ظاهر می شود، اما در برخی موارد ممکن است در پوست خشک نیز ایجاد شود. بنابراین، شوره را میتوان به دو نوع شوره خشک و چرب تقسیم نمود:


انواع شوره سر شوره چرب: این نوع شوره معمولا در موهای چرب و به صورت دانـه هـای زردرنگ و گاهی سفیدرنگ چسبیده به تار مو دیده میشود. شوره چرب اغلب با خارش و التهاب کف سـر همـراه است. شوره چرب باید درمان شود؛ وگرنه، چسبندگی شوره به تار مو و افزایش التهاب ممكـن است زمینه را برای سست شدن تار مو و نهایتا ریزش مو فراهم کند.

شوره خشک: به صورت پوسته هاي ریز از سطح پوست کف سر به راحتی جدا شده و همانند دانه هاي برف بر روی تار مو و یا لباس مینشیند. این نوع شوره اغلـب بـا خـارش همراه است.

خارش، موجب التهاب کف سر و بدتر شدن شوره هامیشود.
۲- افزایش اپیدرم سازي یا کراتین سازی پوست سر
در حالت طبیعی، سـلـول هـای اپیدرم پوست، هر ۲۸ روز یکبار تعويض مـی شـوند؛ یعنی پوستهای مرده می ریزند و جای خود را به سلول های جدید می دهند.

عوامل مختلفی از جملـه افـزایش ترشـح سـبوم و کاهش آب پوست می تواننـد ایـن زمـان را بـه ۷ تا ۱۱ روز کاهش دهند. افزایش سرعت تقسیم سلول های اپیدرم پوست به ویژه اگر همراه با کنـد شـدن پوسته ریزی باشـد، موجـب زیـاد شـدن و تجمع پوسـت هـای مـرده و در نتیجه پوسته پوسته شدن پوست سر می شود که به صورت پوسته هاي قابل رویت (شوره) ظاهر می شوند.
۳- تکثیر قارچها
قارچ مالاسزیا (با نام قبلی پیتیروسپوروم أوال) در حالت طبیعـی بـه تعـداد محـدودی در پوسـت سـر وجـود دارد.

جالب اینجاسـت کـه قارچ مالاسزیا فورفور، جـزء اكوفلورا یعنی میکروب هـای مفید پوسـت مـی باشـد . امـا چنانچـه قـارچ مالاسزیا بیش از حد، رشد کند یا سیستم ایمنی بدن شخص بیش از حـد بـه آن واکنش نشان دهـد، شرایط برای ایجاد شوره فراهم می شود.

افزایش سبوم و مواد مغذی، شرایط لازم برای رشد و تکثیر قارچهایی همچون مالاسزیا فورفور، مالاسزیا گلوبولوزا و مالاسزیا رستریکتا را فراهم می کند. این قارچها با ترشح آنزیمهای لیپاز، چربی های موجود در سبوم از جمله تری گلیسرید را تجزیه نموده و به برخی از اسیدهای چرب که معمولا از نوع اسیدهای چرب اشباع هستند،تبدیل می کنند.

سپس با تغذیه از این اسیدهای چرب اشباع، رشد کرده و زیاد می شوند.

٤-التهاب
عوامل فوق به دو تکثر قارچها و نیز برخی از اسیدهای چرب که معمولا از نوع اسیدهای چرب غیراشباع هستند، موجب تحریک و التهاب پوست سر می شوند.

درمان شوره سر به کمک محصولات در موکازمتیک ضد شوره
محصولات درمو کازمتیک و موضعی ضد شوره همچون شامپو و تونیک باید حاوی ترکیباتی باشند که حداقل بر روی یکی از چهار عامل اصلی ایجاد شوره که پیش تر اشاره شد، اثر گذاشته و آنها را مهار کنند.

لذا، ترکیبات ضد شوره از یک یا چند روش زیر عمل می کنند:
1- لایه برداری
۲- مهار قارچ
۳- مهار سبوم (چربی)

Leave Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *